Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Cosmolearn μπορείτε να δημιουργείτε ηλεκτρονικά μαθήματα και σεμινάρια, σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα, τα οποία να παρέχουν με παραστατικό τρόπο όλες τις πληροφορίες για το μάθημα και τους εκπαιδευτές.
Τα μαθήματα αυτά μπορούν να αναρτηθούν εκτός από την ιστοσελίδα σας και στη μηχανή αναζήτησης του Liveschool by Cosmolearn για να μπορούν να τα βρουν μαθητές από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος.
Κάθε μαθητής ή γονέας μπορεί να αναζητήσει και να βρει το εκπαιδευτικό σας κέντρο και τα μαθήματα που αυτό υλοποιεί, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα.

Τι κερδίζετε από την δημοσίευση των μαθημάτων σας στη μηχανή αναζήτησης του Liveschool.

  •    Πρόσβαση σε νέο κοινό χωρίς να έχετε κάνει καμία ενέργεια και προσπάθεια διαφήμισης.
  •    Δημοσίευση σε ένα χώρο που μαζικά, μαθητές και γονείς αναζητούν μαθήματα.
  •    Ανάδειξη του εκπαιδευτικού κέντρου και του πρωτοποριακού προφίλ του.
  •    Δυνατότητα συμμετοχής σε δωρεάν καμπάνιες online marketing που διεξάγονται από τo Liveschool by Cosmolearn με σκοπό να τονώσει την προβολή των μελών του και την αναγνωρισιμότητα τους.
  •    Εύκολη αναζήτηση και εύρεση μαθημάτων με χρήση των φίλτρων που περιορίζουν τα αποτελέσματα με βάση κριτήρια όπως τον τίτλο του μαθήματος, τον τρόπο διεξαγωγής κ.ο.κ.