Η Cosmolearn σας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα ανταλλάσοντας υπηρεσίες, εμπειρίες, εκπαιδευτικό υλικό κτλ δημιουργώντας έτσι ένα δικό σας δίκτυο συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

Θα σας φέρουμε σε επαφή με όλους όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία αυτή, φροντίζοντας να ταιριάξουμε τις προτιμήσεις σας, χωρίς να παρέμβουμε στην εξέλιξη οποιασδήποτε πιθανής συνεργασίας. Πχ αν ένα μικρό φροντιστήριο σε ένα νησί θέλει υποστήριξη και συνεργασία με ένα κεντρικό φροντιστήριο θα φροντίσουμε να του στείλουμε ποια είναι τα κεντρικά φροντιστήρια που επιθυμούν να παρέχουν μια τέτοια συνεργασία.

  •  Κοινές εκπαιδευτικές προτάσεις και αλληλοεπικάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
  •  Ανταλλαγή τεχνογνωσίας
  •  Μαθήματα εξ αποστάσεως με καθηγητές άλλων φροντιστηρίων
  •  Κοινά σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες με σημαίνοντα πρόσωπα ή αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες
  •  Συγχώνευση μικρών τμημάτων για ηλεκτρονικά μαθήματα με σκοπό την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μαθητών
  •  Δημιουργία κοινών ηλεκτρονικών τάξεων

Ένα κεντρικό φροντιστήριο μπορεί να δημιουργήσει δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων που υποστηρίζει.
Επαρχιακά φροντιστήρια θα μπορούν να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες για εκπαίδευση των μαθητών τους.

Τι μπορούν να κερδίσουν τα εκπαιδευτικά κέντρα από την μεταξύ τους συνεργασία και πως μπορεί να λειτουργήσει

Δίνεται η δυνατότητα της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών κέντρων, εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικά θέματα. Η συνεργασία μπορεί να αφορά διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως ή δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών online προτάσεων αλληλοκάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών.

Με τον τρόπο αυτό, ένα επαρχιακό φροντιστήριο σε ακριτική περιοχή μπορεί για παράδειγμα να συνεργαστεί με κάποιο κεντρικό φροντιστήριο με στόχο συμβουλευτική, σεμινάρια ή μαθήματα που είναι δυσεύρετα στην περιοχή του και στα οποία το επαρχιακό εκπαιδευτικό κέντρο αδυνατεί να δημιουργήσει τμήματα ή να βρει εκπαιδευτές.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα διδάσκονται εξ αποστάσεως και με τη χρήση projector σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, από καθηγητές του κεντρικού φροντιστηρίου.

Μία τέτοια υπηρεσία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ επαρχιακών φροντιστηρίων, τα οποία πιθανόν βρίσκονται σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην υπηρεσία αυτή η οποία παρέχεται δωρεάν, κάντε αίτημα συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα κι εμείς θα φροντίσουμε να σας φέρουμε σε επαφή με τα φροντιστήρια τα οποία σχετίζονται με το αίτημα σας.

Φόρμα συμμετοχής για την υπηρεσία Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών κέντρων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία υποστήριξης της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών κέντρων, επικοινωνήστε μαζί μας.

 210-7563131      supportcosmolearn.gr