E learning και Αυτισμός

Online εκπαίδευση, ο καλύτερος τρόπος για να διδάξεις τα παιδιά με δυσλεξία.

Η τεχνολογία είναι ένα δώρο στην εκπαίδευση για τους μαθητές με δυσλεξία, αν και δυστυχώς τα ωφέλει ανακαλύπτονται τυχαία παρά προσχεδιάζονται. Το να μοιράζεσαι ότι ανακαλύπτεις είναι μέγιστης σημασίας καθώς  οι δυσκολίες αυτών των παιδιών όσον αφορά το διάβασμα είναι διαβρωτικές. Η ελαστικότητα που έχει μια ιστοσελίδα επιτρέπει στους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο διάβασμα να ελέγχουν το μαθησιακό τους περιβάλλον.

Online εκπαίδευση και μαθητές με δυσλεξία

Η online μάθηση θεωρείτε δεδομένη σε έναν κόσμο που έχει πάθει εμμονή με την τεχνολογία, αλλά ίσως ποτέ περισσότερο από ότι στην περίπτωση του μαθητή με δυσλεξία. Αυτό όμως είναι μέγιστης σημασίας μιας και ένας στους πέντε μαθητές είναι δυσλεκτικός ή έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καθηγητής θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους μαθητές. Παρά το γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μέρος της τάξης σήμερα, οι τεχνολογίες οι οποίες ωφελούν τους μαθητές  που έχουν δυσλεξία, επί το πλείστον δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό. Μερικές φορές  ένας χρήστης μπορεί να ανακαλύψει ένα πλεονέκτημα της online εκπαίδευσης και της βοηθητικής τεχνολογίας μέσα από δοκιμές και λάθη. Για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τέτοιου είδους ανακαλύψεις είναι υπέροχα ατυχήματα.

Οι ελαστικότητα των WebPages

Παρόλο που υπάρχουν πολλά ακόμα για να μάθουμε όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας για τα παιδιά με δυσλεξία, θα παραθέσουμε μια γενικότερη περίληψη :

Όταν το διάβασμα είναι αργό ή και συνήθως μια ανακριβή διαδικασία, τα websites μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώστη προσφέροντας του την ικανότητα να περιορίσει την ποσότητα της πληροφορίας που βλέπει οποιαδήποτε στιγμή.  Αυτό μπορεί να γίνει μεγαλώνοντας την σελίδα όσο περισσότερο επιθυμεί.
Τα περισσότερα κείμενα μπορούν να κοπούν και να διαμορφωθούν με ποικίλους τρόπους σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή.
Τα websites παρέχουν μια μεγάλη γκάμα οπτικών πηγών που συμπληρώνουν το διάβασμα, δίνοντας μια πιο δραστήρια διαδικασία εκμάθησης και κεντρίζοντας ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του μαθητή.
Μερικά από τα websites διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό και έτσι επιτρέπουν στο μαθητή να ακούει τις λέξεις και να τις βλέπει, κάτι το οποίο είναι αρκετά βοηθητικό και εύστοχο και εξοικειώνει τον μαθητή ώστε να μεταφράζει τα σύμβολα σε ήχους.
Επίσης κάποιες από τις σελίδες σου επιτρέπουν να αλλάξεις το χρώμα στο κείμενο ή στο background. Αυτό βοηθάει αρκετά τους μαθητές γιατί μπορούν να προσαρμόσουν την εικόνα όπως τους βοηθάει εκείνους για να συγκεντρωθούν στο διάβασμα τους.
Το προεπιλεγμένο φόντο της σελίδας μπορεί επίσης να αλλάξει  και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών με δυσλεξία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι εκείνη οι οποίοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται μια καθαρή διάκριση ανάμεσα στα γράμματα που φαινομενικά μοιάζουν, όπως είναι το α με το ο και μπορεί να έχουν πρόβλημα με την γραμματοσειρά.
Το internet μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους δασκάλους να βρίσκονται σε μια αίθουσα με ένα μαθησιακό υλικό το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών με δυσλεξία.

Μπορείς να καλύπτεις την ίδια ύλη Online όπως και στην πραγματική τάξη

Το σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι τα μαθήματα που γίνονται online δεν υστερούν σε κανένα βαθμό από αυτά που γίνονται σε μια πραγματική αίθουσα όσον αφορά τον χρόνο και την ύλη που καλύπτουν. Ανταυτού τα κείμενα μπορούν να διαβαστούν και να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους στην online εκπαίδευση. Ο μαθητής μπορεί να ελέγχει το δικό του περιβάλλον σύμφωνα με τον τρόπο που εκείνος θέλει καλύπτοντας έτσι το ίδιο έδαφος με τους μαθητές που βρίσκονται σε μια παραδοσιακή αίθουσα.

Ενώ οι καθηγητές σε μια παραδοσιακή αίθουσα πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές μα τις μαθησιακές δυσκολίες, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ελάχιστα ή και καθόλου προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε μαθητής. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι καθηγητές να μην καταλαβαίνουν ότι αντιμετωπίζουν ένα πραγματικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά η δυσλεξία θεωρείται ως μια απρόσμενη μαθησιακή δυσκολία. Ένας καθηγητής που δεν έχει την εμπειρία να διακρίνει έναν μαθητή με δυσκολία μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει να κάνει με ένα παιδί που δεν θέλει να διαβάσει ή είναι χαζό ή τεμπέλης.

Οι κανόνες τις δυσλεξίας

Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα εφόσον η έγκαιρη παρέμβαση είναι το κλειδί για να διαχειριστείς τις μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν από την πρώτη έως την Τρίτη τάξη, από εκεί και πέρα όπως λέγεται διαβάζουν για να μάθουν. Μερικές πολιτείες όπως η Βιρτζίνια δουλεύουν για να τεθούν νόμοι για την δυσλεξία ώστε οι καθηγητές να μπορούν να την καταλάβουν και να διασφαλίσουν την υποστήριξη για κάθε νεαρό μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί που μπορεί να μας οδηγήσει η τεχνολογία και να κάνει την εκπαίδευση να απογειωθεί, και όμως δεν κάνουμε τίποτα για να ανακαλύψουμε, να στηρίξουμε και να διδάξουμε κάθε έναν από τους 5 μαθητές οι οποίοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες.

 Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει και αυτά τα παιδιά αρκεί να την αξιοποιήσουμε σωστά, μπορεί να μάθαμε τυχαία πόσο σημαντικό και βοηθητικό είναι το e learning για αυτά τα παιδιά αλλά οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε.