Κάθε μάθημα που δημοσιεύεται παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με

  •  το περιεχόμενο και την ύλη που καλύπτει
  •  σε ποιους απευθύνεται
  •  με ποιο τρόπο και μέσα πραγματοποιείται
  •  ποιος το διδάσκει
  •  ποιο είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα
  •  Blackboard Collaborate (ζωντανά μέσω internet)
  •  Live streaming (ζωντανή αναμετάδοση video)
  •  Video (ασύγχρονα video)
  •  σε φυσικό χώρο

Τα μαθήματα μπορούν να γίνονται με έναν τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών

μάθημα liveschoolΠρόγραμμα μαθημάτων

Ο χρονικός προγραμματισμός της διδακτέας ύλης του μαθήματος και των επιμέρους ενοτήτων του φαίνεται στο Πρόγραμμα. Σε κάθε ενότητα μπορείτε να δείτε πότε και πως διδάσκεται αλλά και αν έχει σημειώσεις, video, εξετάσεις ή πιστοποίηση.

πρόγραμμα μαθήματος liveschool

Στις επιμέρους ενότητες μπορούν να περιλαμβάνονται σημειώσεις , κείμενα, εικόνες ή άλλο ασύγχρονο υλικό που επιλέγει κατά βούληση ο καθηγητής προκειμένου να εμπλουτίσει το μάθημα .