•    Δημιουργία virtual classrooms
  •   Χρήση μικροφώνου και κάμερας για άμεση επικοινωνία
  •    Χρήση ηλεκτρονικού διαδραστικού πίνακα με χρήση ψηφιακής γραφίδας
  •    Δυνατότητα να μοιράζεστε αρχεία PowerPoint, pdf, εικόνες κλπ
  •    Δυνατότητα να μοιράζεστε την οθόνη του υπολογιστή και τις εφαρμογές σας
  •    Προσθήκη υποτίτλων
  •    Δημιουργία ομάδων εργασίας (breakout rooms)
  •    Δυνατότητα βιντεοσκόπησης μαθήματος
  •    Chat για γραπτά μηνύματα

Μέσω της πλατφόρμας σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε, ζωντανά διαδραστικά μαθήματα μέσω internet. Οι δυνατότητες που προσφέρει σε εκπαιδευτές και μαθητές είναι απεριόριστες.


Blackboard, livetraining